Publicerat

Protokoll från sociala utskottet 8 mars 2023

Hela protokollet är nu justerat. Uppgifter som behandlas i sociala utskottet skyddas av sekretess och protokollen är inte offentliga. Du som är berörd av besluten meddelas personligen och du har möjlighet och överklaga inom tre veckor. 

Kontaka medborgarnämnden via kommunens kontaktcenter om du har frågor: 0370-377000 eller kontaktcenter@varnamo.se

Protokoll från sociala utskottet 8 mars 2023.

Information om protokollet

Ansvarig instans

sociala utskottet

Sammanträdesdatum

8 mars 2023

Protokollet publicerat

8 mars 2023

Överklagas senast

29 mars 2023

Förvaringsplats för protokollet

Medborgarförvaltningen, Polishuset


Rätt att överklaga beslut

Du har möjlighet att överklaga besluten inom tre veckor från det datum protokollet är publicerat här på anslagstavlan.

För att ha rätt att överklaga måste du antingen:

  • vara folkbokförd i Värnamo kommun,
  • betala kommunalskatt i Värnamo kommun,
  • eller äga en fastighet i Värnamo kommun.

Mer om att överklaga på sidan Överklaga beslut, rättssäkerhet.

Senast uppdaterad: