Publicerat

Protokoll från Barn- och utbildningsnämnden 13 september, omedelbar justering §§ 124-125, 129-130

Hela protokollet är nu justerat och finns här som PDF-fil. Du har möjlighet att överklaga beslut inom tre veckor. 

Information om protokollet

Ansvarig instans

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

13 september 2023

Protokollet publicerat

14 september 2023

Överklagas senast

5 oktober 2023

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsnämnden, Tingshuset


Rätt att överklaga beslut

Du har möjlighet att överklaga besluten inom tre veckor från det datum protokollet är publicerat här på anslagstavlan.

För att ha rätt att överklaga måste du antingen:

  • vara folkbokförd i Värnamo kommun,
  • betala kommunalskatt i Värnamo kommun,
  • eller äga en fastighet i Värnamo kommun.

Mer om att överklaga på sidan Överklaga beslut, rättssäkerhet.

Senast uppdaterad: