Värnamo kommuns logotyp

Nu öppnar Värnamo Vägledningscentrum

Den 1 april öppnar Värnamo Vägledningscentrum. En plats som ska hjälpa medborgare i Värnamo kommun som har frågor om studie- och yrkesvägledning.

Värnamo Vägledningscentrum är ett samarbete mellan Värnamo Vuxenutbildning, Campus Värnamo och Arbetsförmedlingen.

Värnamo Vägledningscentrum vänder sig till dig som bor i Värnamo och vill ha vägledning när det gäller:

frågor om studier, yrken och behörigheter
hjälp att söka till högskola eller yrkeshögskola
allmänna frågor om studier och utbildningar
ansökan till utbildning i svenska för invandrare (SFI)
Det ska vara enkelt och smidigt att besöka Värnamo Vägledningscentrum, därför krävs det ingen tidsbokning utan man kan bara komma förbi när det är öppet på måndagar, tisdagar och torsdagar. Värnamo Vägledningscentrum finns på Västra skolan, Boagatan 2 i Värnamo.

Det är barn- och utbildningsnämnden som har beslutat att Värnamo Vägledningscentrum ska starta upp som en viktig länk i medborgarnas livslånga lärande och utveckling.

Vi önskar att Värnamo Vägledningscentrum ska bli ett forum som skapar nya möjligheter och väcker intresset hos medborgarna att påbörja studier eller göra en yrkesväxling, säger Lena Peltomaa, ansvarig för Värnamo Vägledningscentrum som huvudsakligen arbetar som rektor på Värnamo Vuxenutbildning.

Värnamo Vägledningscentrum bemannas av personer som arbetar på Värnamo Vuxenutbildning, Campus Värnamo eller Arbetsförmedlingen.

Att vi är flera aktörer som samarbetar tillsammans under samma tak gör det lättare för medborgaren att hitta rätt, säger Lena Peltomaa.

Öppettider (man behöver inte boka någon tid)

Måndag 10.00 – 12.00

14.00 – 16.00

Tisdag 14.00 – 16.00

Torsdag 10.00 – 12.00

14.00 – 18.00

För mer information
Lena Peltomaa
lena.peltomaa@edu.varnamo.se
0370-37 70 52