Värnamo kommuns logotyp

Rapport om trygghet och säkerhet

8 februari presenteras en rapport om trygghet och säkerhet i landets kommuner. Den redovisar bland annat antal bränder och våldsbrott, men också hur trygga invånarna i kommunen känner sig. Rapporten visar att Värnamoborna känner sig ungefär lika trygga som genomsnittssvensken.

- Frågan som handlar om otrygghet och oro ställdes när vi deltog i SCB:s medborgarundersökning hösten 2017. Nästa mätning görs under hösten i år. Det blir naturligtvis intressant att se om den senaste tidens händelser som polisen benämner som uppgörelser mellan kriminella gäng påverkar kommuninvånarnas känsla av trygghet, säger Ulf Svensson, kommundirektör.

Nära medelvärdet för landet

Rapporten kommer från SKR, Sveriges kommuner och regioner. Frågorna om oro handlar om hur trygg invånaren känner sig för att visas utomhus på kvällar och nätter och för att utsättas för hot, rån och inbrott. Värnamo hamnar på betyget 6,5 och 6,3, vilket är mycket nära medelvärdet för landet.

- Det visar att Värnamo upplevs som en i grunden trygg plats och det är den känslan vi också har. Men vi kan inte bortse från att resultaten i en enkät om otrygghet kan påverkas av enstaka händelser. Om frågan kommer just när det skett ett brott kopplat till kriminella uppgörelse kan det få genomslag i resultatet, säger Ulf Svensson.

Ny organisation för säkerhetsarbetet

Trygghet och säkerhet omfattar många områden. Bränder, olyckor, hur lång tid det tar för ambulans och räddningstjänst att nå en olycksplats, antal anmälda brott och samhällets kostnader för olyckor ingår också. Liksom hur kommunerna arbetar med säkerhet.

Under 2019 organiserar Värnamo kommun om sitt arbete med trygghet, säkerhet och beredskap. Bland annat inrättas en ny tjänst som säkerhetssamordnare. I dagarna blev det klart att Marcus Skytt, bosatt i Värnamo, får tjänsten. Han är biträdande rektor på Rörstorpsskolan, och har en bakgrund som officer. Han börjar på sitt nya jobb 1 april

Långsiktigt och samlat grepp

- Förändringen görs inte med anledning av den senaste tidens händelser i Värnamo. Det handlar om att ta ett långsiktigt och samlat grepp om säkerhet, trygghet och beredskap. Hur förbereder vi oss till exempel för hot som beror på klimatförändringar och risk för attentat mot samhällsviktiga funktioner? Hur säkrar vi tillgången till digitala tjänster som trygghetslarm och utbetalning av löner? Det här är ett mycket brett område och vi är glada för att ha rekryterat Marcus Skytt till tjänsten. Han har en bakgrund och egenskaper som kommer att vara viktiga, säger Ulf Svensson.

Länk till hela rapportenlänk till annan webbplats