Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Klimatsmart stadsbusstrafik

Värnamos nya stadstrafik körs med elbussar. De nya stadsbusslinjerna har  tätare turer och även helgtrafik. Värnamo är först i världen med att bara ha eldrivna bussar som kör i stadstrafiken. 

Målsättning att nå 200 000 resor per år

Den nya trafiken startade 2 september 2017 och målsättningen är att nå 200 000 resor per år inom tre år jämfört med dagens cirka 50 000 resor per år.

Omvandlingen av stadstrafiken sker i nära samarbete mellan Länstrafiken  och Värnamo kommun och tillsammans med bland annat Nettbuss, Volvo, ABB och Värnamo Energi.

Har du synpunkter? Lämna dem på Länstrafikens webbplats. Länk till annan webbplats.

Om bussarna

Volvo har levererat de nya bussarna, som ger 75–90 procents lägre utsläpp av koldioxid än en vanlig dieselbuss.

Bussarna är så kallade laddhybrider vilket innebär att de laddas under cirka fem minuter för att sedan gå ut på linje under 20-25 minuter. Energiåtgången för Volvos elhybrid är upp till 60 procent lägre jämfört med en dieselbuss Euro 6. Bussen kan köra cirka 70 procent av rutten på el och är tyst och avgasfri vid eldrift.

Tunga fordon som drivs på traditionella drivmedel är en betydande källa till bullerstörning även inomhus. Eldrivna bussar däremot har en betydligt lägre ljudnivå från motorsystemet och har inte samma lågfrekventa påverkan som diesel- eller gasdrivna fordon. Med hjälp av så kallad zone management-system kan elhybridbussarnas drift regleras så att dieseldriften används enbart i mindre bullerkänsliga områden. Ljudnivån vid eldrift ligger i nivå med vanlig samtalston.

Laddstolpen

Laddstolpen är utsrustad med en snabbladdare med en laddningseffekt på 150-450 kW. Laddningen sker snabbt och enkelt genom att bussen parkerar under stolpen. Kommunikationen mellan bussen och laddstolpen sker trådlös via wifi.

Bussens batteri, som sitter på taket, laddas snabbt upp innan det är dags för bussen att ta en ny tur ut på stan. Varje laddning beräknas ta cirka sex minuter.

Själva elen i laddstolpen är 100 procent förnybar, delvis producerad i lokala vattenkraftverk samt i Värnamos klimatsmarta biokraftvärmeverk. Förutom att den nya eldrivna busstrafiken kommer att vara tystare så kommer den därmed dessutom att bidra till en bättre stadsmiljö tack vare minskade avgaser och en bättre luftkvalitet.

Åk buss från stationen

Bussarna utgår från busstationen och täcker större delen av staden med halvtimmestrafik på vardagar mellan kl. 5.00 och 22.00. Värnamo har också fått helgtrafik, på lördagarna kör bussarna varje timme mellan kl. 8.00 och 19.30 och på söndagarna varje timme mellan kl. 9.00 och 19.00.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 09 november 2022