Publicerat:

Granskning av planförslag

Planförslaget för fastigheterna Spjutet 1 och Höken 19 (kvarteret Spjutet och Höken) i Värnamo kommun är ute på granskning mellan 13 mars 2023 till 17 april 2023. Det innebär att du kan ta del av planförslaget och lämna in skriftliga synpunkter fram till och med 17 april 2023.

I granskningshandlingarna har synpunkter besvarats som kom in under samrådsskedet. Den som inte senast under granskningstiden lämnat in skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om antagande.

Granskningshandlingar finns att läsa på sidan Förslag för fastigheterna Spjutet 1 och Höken 19