Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Akuta ärenden utanför öppettiderna:
036-13 71 62