Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Sök pengar till lovaktiviteter

Regeringen har beslutat att återinföra de så kallade lovpengarna för 2021. Pengarna avser inte bara sommarlovet, utan även höstlovet och jullovet. Hur det blir 2022 har det ännu inte lämnats några besked om.

Pengarna betalas ut från Socialstyrelsen till Värnamo kommun.

En del av pengarna kommer att användas till extra aktiviteter i kommunens regi, men det reserveras även en stor andel för er föreningar och andra aktörer från civilsamhället så att ni kan söka bidrag till lovaktiviteter.

För åldrarna 6-15 år

Aktiviteterna måste vara avgiftsfria, smittsäkra samt rikta sig till barn och unga i åldrarna 6–15 år. Det ska vara aktiviteter som ligger utanför er ordinarie verksamhet eller som riktar sig till en för er ny målgrupp, så det går inte att söka bidrag för löpande kostnader. Det är även önskvärt att aktiviteterna främjar integration och skapar nya kontaktytor mellan barn och unga med olika social bakgrund.

Ni kan läsa mer om bidragets syfte på sidan Uppdrag att fördela medel för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter Länk till annan webbplats. på Regeringens webbplats.

Då många av sommarlovsaktiviteterna av tradition sker i början av sommaren, ser vi gärna att ni förlägger aktiviteter även under andra halvan av sommarlovet.

Sök via e-post

Eftersom beskedet om årets pengar kom så pass sent, har vi ingen särskild blankett för ansökan. I stället kan ni skicka ett vanligt mejl där ni beskriver vad ni vill göra, när ni vill genomföra aktiviteten, till vilken målgrupp ni vänder er, hur aktiviteten ska ledas och så vidare.

Skicka även med en preliminär budget och ange vilken summa ni söker. Glöm inte att ange kontaktuppgifter ifall vi behöver kompletterande upplysningar.

Skicka din ansökan till fritidsservice@varnamo.se eller kultur@varnamo.se senast 31 maj. Besked om vilka ansökningar som beviljas ges senast 11 juni.

Vi vet att det är kort om tid den här gången, men i god tid innan höst- och julloven kommer vi att återkomma med en mer formell rutin.

Återrapportera

Efter genomförda aktiviteter ska en återrapportering ske, bland annat med avseende på antal deltagare efter kön och ålder samt hur pengarna använts.

Välkommen med er ansökan och hör bara av er till fritidsservice eller kulturförvaltningen om ni har några frågor! Ni når oss Kontaktcenter på tfn 0370-37 70 00.