Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Unikt avtal ökar kulturutbudet i fyra kommuner

Gratis skolbesök på en rad museer och kulturinstitutioner. Förbättrade villkor för föreningar att hyra kulturlokaler i grannkommunerna. Det är något av innehållet i ett avtal om kultursamverkan som har tecknats mellan de fyra kommunerna Gnosjö, Vaggeryd, Gislaved och Värnamo.

- Våra kommuner är ganska små och kan var för sig inte konkurrera med de stora kommunerna när det gäller kulturutbud. Men om vi ser oss som en sammanhållen kulturregion får vi både ett ökat utbud och en ökad variation, säger, Eva Törn, kulturnämndens ordförande i Värnamo kommun.

Därför undertecknade hon tillsammans med sina kollegor i grannkommunerna på tisdagen ett treårigt avtal om samverkan inom kulturområdet i de fyra kommunerna Gnosjö, Vaggeryd, Gislaved och Värnamo.

Gratis besök och hyra i grannkommunerna

Det sker bland annat genom att skolklasser ges möjlighet att utan kostnad besöka och få en visning på en rad museer och kulturinstitutioner i hela GGVV-regionen (se faktaruta). En annan del i avtalet är att föreningar ges möjlighet att hyra flera olika kulturlokaler i grannkommunerna på samma villkor som värdkommunens föreningar (se faktaruta). Vidare så får alla som bor i regionen nyttja Glashusets aktivitetsrum och delta i Kulturplatåns aktiviteter på samma villkor som Gislaveds kommuns invånare. Det ska även göras någon form av gemensam marknadsföring av kommunernas kulturprogram.

- Det finns ett starkt symboliskt värde i att vi samverkar kring detta avtal. Kulturen känner inga gränser och det är inte långt mellan våra kommuner, så vi hoppas att det här avtalet bidrar till att fler kan upptäcka det rika kulturliv som finns i grannkommunerna, säger Eva Törn.

Fakta/ fria museibesök

Skolklasser med barn och elever från alla skolformer i de fyra kommunerna får besöka följande institutioner med visning utan kostnad: Vandalorum, Smålands konstarkiv, Åminne bruk, Gislaveds industrimuseum, Gislaveds konsthall, Töllstorps industrimuseum, Hylténs industrimuseum samt Remida. Skolklasser från hela GGVV-regionen får besöka Miliseum på samma villkor som skolorna i Vaggeryds kommun.

Fakta/hyra av kulturlokaler

Föreningar får hyra lokaler på samma villkor som värdkommunens föreningar på följande ställen: Gummifabriken (scener och möteslokaler), Gislaveds konsertsal, Teatersalongen Skillingehus, Vaggeryds Folkets Hus, Hammargården, Månsidan på Gnosjö bibliotek samt Hylténs industrimuseum.

Fakta/avtalet

Avtalet gäller de tre åren 2022–2024 och är undertecknat av ordföranden i respektive nämnd med ansvar för kulturfrågor:

  • Sverker Bernhardsson, kultur- och fritidsnämndens ordförande Vaggeryds kommun
  • Eva Törn, kulturnämndens ordförande Värnamo kommun
  • Kristine Hästmark, kommunstyrelsens ordförande Gnosjö kommun
  • Urban Nilsson, kulturnämndens ordförande Gislaveds kommun.

Under 2024 ska en större utvärdering göras.

Fyra personer sitter runt ett bord. De har papper och penna i händerna.

Från vänster Eva Törn, kulturnämndens ordförande Värnamo kommun, Kristine Hästmark, kommunstyrelsens ordförande Gnosjö kommun, Sverker Bernhardsson, kultur- och fritidsnämndens ordförande Vaggeryds kommun och Urban Nilsson, kulturnämndens ordförande Gislaveds kommun.

Bild som symboliserar samarbetet mellan de fyra kommunerna. Bilden visar fyra pusselbitar som sitter ihop och där varje pusselbit representerar en kommun.