Publicerat:

Nytt stödsystem för jämlik hälsa

Teknik- och fritidsnämnden beslutade den 28 februari att ge fritidsavdelningen i uppdrag att se över hur framtidens stödsystem för god och jämlik hälsa i Värnamo kommun ska utformas.

Fritidsavdelningen arbetar bland annat med att ekonomiskt stödja föreningar i Värnamo kommun. Vid senaste nämndsammanträdet fick avdelningen i uppdrag att utreda reglerna för hur stöd till föreningar delas ut.

- Genom att omfördela resurserna i vårt stödpaket vill vi skapa nya innovativa lösningar som bidrar till en stärkt folkhälsa ur ett bredare perspektiv. Målet är att nå en bredare målgrupp och få fler människor i rörelse. Idag finns en stigande trend av stillasittande bland barn och ungdomar och ofrivillig ensamhet bland äldre. Statistik för såväl fysisk som psykisk hälsa visar på kraftiga försämringar, säger Johan Arvidsson, fritidschef i Värnamo kommun.

Nästa steg blir dialogmöten

Förslag på nytt regelverk för hur stöd till föreningar ska delas ut kommer att presenteras för teknik- och fritidsnämnden innan årskiftet. Det nya regelverket kommer att tas fram tillsammans med föreningar. Föreningar som är aktiva i Värnamo kommun kommer under våren att få en inbjudan till dialogmöte.