Publicerat:

Medeltidsdagar för årskurs fyra

Denna vecka bjuder vi in alla elever i årskurs 4 i vår kommun till medeltidsdagar i Nydala.

Eleverna delas in i grupper och få besöka stationer där de får lära sig om klostrets historia, medeltidens brott & straff, smide, slunga band, karda och tova ull, medeltida lekar och bågskytte. Några elever från kulturskolans dramagrupper spelar också upp en kort teater baserad på en verklig händelse. Besöket i medeltiden avslutas med en gycklarföreställning.

Vi anordnar varje år kulturarvsdagar för alla elever i årskurs två, fyra, sex och åtta. Syftet är att lyfta det lokala kulturarvet och erbjuda skolorna att besöka de unika kulturmiljöer som finns i vår kommun. Genom kulturarvsdagarna får de barn som växer upp i Värnamo kommun lära känna sin omgivning och sin närmiljö och upptäcka att det som de läser om i historieboken faktiskt kan finnas runt husknuten.

Kulturarvsdagarna arrangeras i samverkan mellan kulturskolan, barn- och utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen, lokala föreningar och civilsamhället.