Publicerat:

Skada på fornlämning vid Borgen

En fornlämning har skadats under uppförandet av en discgolfbana vid Borgen. Enligt fornlämningslagen är detta en olaglig handling. Länsstyrelsen har granskat situationen och bedömt skadan som betydande, vilket har resulterat i att kommunen polisanmäler händelsen.

Det är området vid hål 13 på discgolfbanan som skadats.

Även om fel har begåtts, så är det inte en fråga om avsiktlig skadegörelse. Kommunen har agerat med goda intentioner genom att vilja ge möjlighet till en ny aktivitet i Borgens fritidsområde i form av en discgolfbana. Tyvärr har detta resulterat i oavsiktliga konsekvenser som nu måste åtgärdas.

— Vi vet om att det finns gravfält i området men missbedömde området där gravfältet finns. Vi uppfattade att det område vi anlade hål 13 på, låg utanför gravfältet. Vi beklagar verkligen detta men vill poängtera att det inte fanns något uppsåt bakom skadorna på fornlämningen, säger Johan Arvidsson, fritidschef, Teknik- och fritidsförvaltningen. — Vi har valt att göra en polisanmälan mot oss själva för att visa att vi ser allvarligt på det och vi vill stå till svars för de misstag som begåtts.

Vad händer nu på platsen?

Tee och korg vid hål 13 kommer nu att tas bort. Området kommer också att spärras av och den skadade delen av fornlämningen kommer att täckas med presenning.

Länsstyrelsen kommer under kommande veckor att göra kompletterande arkeologiska undersökningar sedan kommer Länsstyrelsen, i samarbete med kommunen, att ta ställning till hur området kan återställas.