Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2020-07-02

Kommuner tar över tillsyn av trängsel på serveringsställen

Från första juli tar Värnamo kommun över hela ansvaret för tillsynen av trängsel på restauranger och kaféer i Värnamo. Om ett serveringsställe inte följer reglerna kan kommunen förbjuda verksamheten, det vill säga stänga serveringen. Andra åtgärder kan vara att begränsa öppettider eller stänga delar av serveringar.

För att minska smittspridningen av coronaviruset har riksdagen beslutat om en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den nya lagen träder i kraft från och med 1 juli och gäller till och med 31 december 2020.

Enklare och effektivare tillsyn

Syftet är att minska riskerna för ytterligare spridning av coronaviruset genom att göra tillsynsprocessen på serveringsställen enklare och mer effektiv.

Lagen innebär att tillsynsansvar på serveringsställen och ansvaret för beslut i enskilda restaurangärenden flyttas över till kommunerna. Det blir tydligare för restauranger och gäster att det är en och samma myndighet som både kontrollerar trängsel och utfärdar sanktioner.

Möjligt att stänga när regler inte följs

Under våren har Värnamo kommun genomfört cirka 100 tillsynsbesök på serveringsställen för att informera och hjälpa krögare att aktivt motverka trängsel och smittspridning. Nu tillkommer ansvaret för att även förelägga om åtgärder och utfärda förbud; ett ansvar som tidigare låg på Smittskydd.

Från och med den 1 juli har Värnamo kommun rätt att förelägga serveringsställen som inte följer lagar och föreskrifter om trängsel att vidta olika åtgärder, som att minska antalet gäster som får vistas på restaurangen samtidigt eller begränsa öppettider. Kommunen har också rätt att stänga serveringsstället.

Senast uppdaterad:
2020-07-02