Publicerat:

Intresserad av vattenbruk? Svara på enkäten

Är du intresserad av att odla fisk eller grönsaker, eller har du tomma lokaler eller tillgänglig mark? Region Jönköpings län genomför just nu ett projekt för att få en bild av intresset för vattenbruk inomhus och Värnamo kommun är en del av projektet.

Regionen arbetar för en ökad och hållbar produktion av livsmedel i länet. Som en del i detta genomförs ett projekt för att via en enkät sondera både intresset för vattenbruk och förekomsten av platser och lokaler som skulle kunna vara lämpliga för ändamålet.

- Värnamo kommun är engagerad i projektet för att vi ser stora möjligheter för att öka bredden vad gäller livsmedelsproduktion som vi tror kan passa flera aktörer i kommunen, både på landsbygden och i tätorterna, säger Jirka Bärnlund, landsbygdsutvecklare i Värnamo kommun.

Projektet är inriktat på odling av fisk i RAS-odlingar (Recirkulerande Akvakultur-System) samt grönsaker tillsammans med fisk i akvaponiska system. Enkäten genomförs av föreningen Refarm Linné på uppdrag av Region Jönköpings län. I enkäten kan man ange att man vill ha mer information om projektet och man får också möjlighet att delta i en uppföljande, djupare kartläggning.

- Vi hoppas att intresserade i Värnamo svarar på enkäten, så att vi kan bilda oss en uppfattning om hur stora möjligheterna och intresset för grönsaks- och fiskodling är i Värnamo kommun, säger Jirka Bärnlund.

Svara på enkäten. Länk till annan webbplats.

Läs mer på Refarm Linnés webbplats. Länk till annan webbplats.