Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Planeringen av ny kriminalvårdsanstalt går vidare

Ett samarbetsavtal mellan Värnamo kommun och Kriminalvården undertecknades idag, måndag 31 oktober. Avtalet innebär att planeringen av en ny kriminalvårdsanstalt nu går vidare.

Den nya kriminalvårdsanstalten planeras att byggas på ett cirka 30 hektar stort område som ligger utanför Hörle. Kommunen kommer nu skyndsamt att starta detaljplanearbetet med målsättning att detta ska vara klart senast under kvartal 3 år 2024. Parallellt med detaljplanearbetet kommer Kriminalvården att upphandla fastighetsägare. Anstalten beräknas vara klar senast under år 2028 och ha cirka 200-250 platser.

- Dagens undertecknande är en milstolpe och en viktig signal om vårt gemensamma intresse om att etablera en ny anstalt i kommunen, säger Björn Myrberg ekonomi- och fastighetsdirektör på Kriminalvården. - Kriminalvården har en ansträngd platssituation och att bygga nytt i kombination med ett bygga ut befintliga anläggningar är viktigt för att myndigheten ska klara sitt uppdrag att verkställa straff och minska återfall i brott även i framtiden, säger Björn. - Vi är också en trygg arbetsgivare med ett viktigt samhällsuppdrag i hela landet.

Det kommer behövas ungefär lika mycket personal som intagna. Den nya anstalten kommer ge stora möjligheter inte bara för Värnamo kommun utan för hela regionen redan under byggprocessen.

När anstalten står klar kommer det bli en av de större arbetsplatserna i kommunen vilket kommer innebära positiva synergieffekter för många, både lokalt och regionalt.

- Det innebär nya arbetstillfällen, ökat behov av service och tjänster, efterfrågan på bostäder och mycket mer, säger Mikael Karlsson, kommunstyrelsens ordförande. - Men redan under byggprocessen kommer efterfrågan på varor och tjänster finnas.

Att arbetsmarknaden i vår kommun utvecklas med ett stort antal nya arbetstillfällen kommer stärka kommunens attraktivitet och dynamik genom att det finns flera olika yrken och karriärmöjligheter att välja på.

- Detta är en helt ny bransch för vår kommun som kommer att komplettera arbetsmarknaden på ett sätt som också gör oss mindre känsliga för konjunktursvängningar. - Sårbarheten vid snabba förändringar minskar med att man har en bredd på arbetsmarknaden med olika branscher, säger Mikael.

Resandemöjligheterna till och från Hörle blir fler

Resandemöjligheterna till och från Hörle ska bli bättre och ett första steg för det är att kommunen nu kommer ha en dialog med Jönköpings Länstrafik med fokus på ökad kollektivtrafik. Planeringsarbetet för en ny gång – och cykelväg mellan Hörle och Värnamo kommer också att starta.

Vill du veta mer om Kriminalvården? På webbplatsen www.kriminalvarden.se Länk till annan webbplats. finns mycket information om Kriminalvårdens verksamhet.

Björn Myrberg, ekonomi- och fastighetsdirektör, Kriminalvården och Mikael Karlsson, kommunstyrelsens ordförande, Värnamo kommun undertecknade idag ett samarbetsavtal om byggnation av en kriminalvårdsanstalt i kommunen.