Publicerat:

Färre brott och ökad trygghet för företagen

På ett frukostmöte på Wärdshuset Bredaryd 25 januari presenterades pilotprojektet ”Näringslivssamverkan mot brott”.

Projektet initierades av Svenskt Näringsliv, Polisen, Värnamo kommun, länsstyrelsen och det lokala näringslivet.

Med en anpassad metod kring grannsamverkan, aktuell lägesbild och samordnade lokala bevakningslösningar är ambitionen att tillsammans minska risken för brott och ge ökad trygghet för företagen i Värnamo kommun.

- Värnamo kommun arbetar för ett tryggt samhälle för alla. Vi har kommit lång vad gäller både samverkan och samarbeten och detta kan ses som nästa steg där vi intensifierar vår samarbete med näringslivet. Genom gemensamma lägesbilder, som vi alla bidrar till, ökar vi möjligheterna till att rätt insatser genomförs, säger Marcus Skytt, säkerhetssamordnare i Värnamo kommun.

Säkerhetsexperten på Svensk Handel, Nina Jelver, deltog också på träffen i Bredaryd och gav tips och råd om hur företagarna ska undvika nätbedrägerier för att skydda sitt företag.

Efter mötets slut var det flera av deltagarna som skrev upp sig för att fortsätta jobba med brottsförebyggande genom näringslivssamverkan.