Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

SBA - systematiskt brandskyddsarbete

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skadorna till följd av brand.

Utbildningen som är grundläggande riktar sig till brand- och säkerhetsansvariga med flera och syftar till att ge en kunskap om hur ett systematiskt brandskyddsarbete bör fungera.

Innehåll i utbildningen:

  • syftet med ett systematiskt brandskyddsarbete
  • syftet med brandskyddsansvarig och dennes roll
  • hur en brandskyddsansvarig/säkerhetskontrollant planerar, genomför och följer upp sina arbetsuppgifter
  • säkerhetskontrollantens del i det systematiska säkerhetsarbetet
  • hur man genomför en kontrollrunda
  • fika.
Tid:
4 timmar
Antal deltagare:
6 - 12
Kostnad:
510 kronor per deltagare exklusive moms

Observera att kostnaden är per deltagare.

 

Senast granskad:
2020-04-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp