Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Utbildning brandfarlig vara

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska det finnas en eller flera föreståndare där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.

Utbildningen är grundläggande och syftar till att deltagaren ska få kunskap om hur brandfarliga varor ska förvaras och hanteras i verksamheten. Utbildningen vänder sig främst till dig som är eller ska bli föreståndare för hantering av brandfarlig vara av mindre omfattning.

Innehåll i utbildningen:

 • brandteori och brandförlopp
 • brandfarliga varors egenskaper
 • lagen och förordningen om brandfarliga varor
 • sprängämnesinspektionens föreskrifter
 • arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
 • tillsyn och kontrollrutiner
 • ansvarsfrågor vid heta arbeten
 • brandsläckningsutrustning
 • praktisk brandövning
 • beredskap vid olyckor
 • fika
 • lunch.

Tid:


7 timmar                                


Antal deltagare:


5 - 25

Kostnad:

2.700 kronor per deltagare

 

Anmäl ditt intresse till oss, så återkommer vi när kursen är fylld.

Senast granskad:
2020-04-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp