Värnamo kommuns logotyp

Presentation av FemtioFemPlus

Kontaktuppgifter

FemtioFemPlus AB

Telefon: 036-291 67 95

E-post: varnamo@femtiofem.se

www.femtiofem.se/varnamo Länk till annan webbplats.

Information om utföraren

Vår verksamhetsidé

FemtioFemPlus AB bedriver verksamhet inom hushållsnära tjänster och sysselsätter i huvudsak seniorer.

Vår syn på bemötande

För oss är det viktigt att du känner dig trygg och vår ambition är att du ska ha så få medarbetare som jobbar hos dig, helst en enda. Vidare är det avgörande att du som kund och vår medarbetare kan kommunicera utan några som helst problem.

Delaktighet och inflytande

Vid ett första möte går vi tillsammans igenom ditt behov av våra tjänster. Genom ömsesidig kommunikation så anpassar vi våra tjänster utifrån just dina önskemål.

Kompetens och kontinuitet

Vår personal är i huvudsak seniorer. Alltså 55 år eller äldre. Det är personal som har skaffat sig arbetslivserfarenhet genom hela livet. Baserat på ditt behov så matchar vi det med lämplig kompetens.

Insatser som utförs, geografiskt område etc.

Tjänster / Tilläggstjänster

Vi är duktiga på ett flertal olika tjänster inom det hushållsnära området. Exempelvis kan vi hjälpa till med regelbunden veckostädning, tvätt, trädgårdsarbete, snöskottning och mindre omfattande renoveringsarbeten.

Hemtjänsten inom serviceområdet på uppdrag av Värnamo kommun utförs inom Värnamo centralort. För övrigt erbjuder vi våra tjänster i hela kommunen samt även i övriga GGVV-kommuner.