Värnamo kommuns logotyp

Bra att veta om hjälpmedel

Arbetsterapeut eller sjukgymnast (förskrivare) på rehabenheten gör en bedömning av ditt hjälpmedelsbehov, provar ut, förskriver och följer upp de hjälpmedel du behöver.

Du når arbetsterapeut eller sjukgymnast via Värnamo kommuns kontaktcenter, 0370-37 70 00

För att ditt hjälpmedel ska fungera på bästa sätt är det viktigt att du läser igenom informationen på särskilt informationsblad:
Viktig information för dig som har erhållit hjälpmedel


Vissa hjälpmedel får man skaffa själv, se informationsblad:

Egenansvarsprodukter, dvs hjälpmedel som man får skaffa själv

När hjälpmedelsbehovet upphör

När du inte längre behöver ditt hjälpmedel ska detta återlämnas väl rengjort till:

Värnamo kommuns rehabförråd
Expovägen 1 Östboskolan Värnamo
Öppet måndag och onsdag 15.00-16.00


Om du vill komma en annan tid kan du ringa till oss så vi kan
säkerställa att förrådspersonal finns på plats.

Telefon: 0370-37 77 05