Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Invandring och integration

Det är Flyktingmottagningen som ansvarar för mottagandet av de flyktingar som Migrationsverket anvisar till Värnamo kommun. Här har vi samlat information om stöd och resurser som finns för dig som är ny i Sverige.

Kommunens ansvar

Nyanlända som anvisas till Värnamo Kommun av Migrationsverket får hjälp med bostad och stöttning i kontakten med olika enheter och myndigheter, innan de kommer in i Arbetsförmedlingens etableringsprogram.

Behöver du tolk eller hjälp med en översättning av någon text kan du vända dig till kommunens tolkservice. Du hittar mer information på sidan Tolkservice.

Vem gör vad?

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har ansvar för etableringsprogrammet.

Arbetsförmedlingens webbplatslänk till annan webbplats

Migrationsverket

Migrationsverket har ansvar för asylsökande, ansökningar om uppehållstillstånd, familjeanknytning, svenskt medborgarskap, resedokument, främlingspass, med mera.

Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Försäkringskassan

Försäkringskassan har ansvar för de bidrag som inkluderas i det svenska
socialförsäkringssystemet, så som barnbidrag, bostadsbidrag, föräldrapenning,
etableringsersättning, sjukpenning, med mera.

Försäkringskassans webbplatslänk till annan webbplats

Skatteverket

Skatteverket har ansvar för folkbokföring och ID-kort.

Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats

Integrationsfrämjande projekt

Alla föreningar i Värnamo kommun kan söka bidrag för integrations­främjande projekt hos medborgarförvaltningen.

Medel kan sökas för projekt som syftar till att öka integration och delaktighet av utrikesfödda personer. Prioriterad målgrupp är nyanlända barn, unga och vuxna samt de som inte längre räknas som nyanlända, men har svårt att integreras i det svenska samhället. Medel kan även sökas för projekt som har som syfte att motverka rasism och diskriminering samt främjadialog kring interkulturella frågor.

Mer information

Information om Sveriges webbplatslänk till annan webbplats - Information för dig som är nyanländ i Sverige

Senast granskad:
2020-04-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp