Sekretess och lagstiftning

Uppgifter hos individ- och familjeomsorgen samt äldre- och funktionshinderomsorgen skyddas av regler i offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att man som anställd, uppdragstagare eller politiker måste vara noga med vilka uppgifter man får lämna ut, och till vem. Det gäller både muntlig och skriftlig information som man får i sitt arbete.

Personalen får inte berätta om dig för andra

All personal som arbetar inom omsorgsförvaltningen och medborgarförvaltningen har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får berätta för någon annan om sådant som rör dig och ditt privatliv. Vi får inte heller lämna ut uppgifter om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv säger att vi får göra det.

Det finns undantag i lagstiftningen som i vissa fall kan göra att socialtjänsten tvingas bryta sekretessen. Det kan vara vid misstanke om brott mot barn under 18 år, misstanke om allvarliga brott, eller brott mot vår egen verksamhet, till exempel socialbidragsbedrägeri.

Personalen ska skriva ner sina beslut

All personal måste skriva ned vad de bestämmer om dig och vilken hjälp du ska få. De ska också skriva ned hur de kommit fram till beslutet.

Alla papper som handlar om dig samlas på ett ställe, i en så kallad personakt. Du har rätt att läsa vad som står om dig i den. Du kan också begära att få kopiera eller skriva av din personakt.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 14 juli 2022