Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Ansök om ekonomiskt bistånd

Rätten till ekonomiskt bistånd bedöms utifrån ditt behov och situation det är därför viktigt att du lämnar uppgifter om din familjesituation samt familjens inkomster, utgifter och ekonomiska tillgångar när du gör din ansökan.

På grund av covid-19 är drop-in tiden för nybesök inställd tills vidare. Vi hänvisar dig istället att ta kontakt med oss via telefon.

För att ansöka om ekonomiskt bistånd ringer du till kontaktcenter eller besöker medborgarförvaltningens reception under drop-in tiderna för nybesök. Du behöver ta med legitimation till besöket. Drop-in tiderna hittar du i kontaktfliken.

Du blir uppringd av en socialsekreterare inom två arbetsdagar efter att kontaktcenter tagit emot ditt ärende. Det är först vid kontakt med socialsekreteraren som din ansökan påbörjas.

Detta behöver du ta med till mötet

Inkomster

Du behöver visa vilka inkomster du har haft under de tre senaste månaderna. Ta med inkomstbesked för alla inkomster du har haft. Det kan vara:

 • lön
 • arbetslöshetsersättning
 • studiemedel
 • aktivitetsstöd
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • sjukersättning
 • pension
 • bostadsbidrag
 • underhållsstöd
 • vårdbidrag
 • överskjutande skatt
 • annan inkomst.

Förutom dina inkomster behöver vi veta om du eller familjen har andra tillgångar, till exempel bil, båt, aktier, obligationer och fastigheter. Du måste också lämna uppgift om bankkonton. Ta med utdrag från dina bankkonton de senaste tre månaderna till besöket.

Utgifter

Till mötet ska du även ta med kvitton eller kopior av fakturor på de utgifter du har haft de senaste tre månaderna. Det kan vara:

 • boendekostnad
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa
 • läkarvård
 • receptbelagd medicin.

Är du arbetslös?

Du som är arbetslös måste stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till ekonomiskt bistånd. Det betyder att du ska vara anmäld på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete.

Ta med dig besökskort från Arbetsförmedlingen och namnet på din handläggare.

Hur räknar vi?

Vi räknar ut hur mycket ekonomiskt bistånd du har rätt till utifrån nivån för riksnormen samt de övriga kostnader som godkänns i socialtjänstlagen. Från bidragsbeloppet räknar vi av summan av dina inkomster.

Vi kontrollerar dina uppgifter hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, A-kassorna och CSN.

På Socialstyrelsens webbplats kan du göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.

Gör en provberäkning för att se om du kan få försörjningsstöd via Socialstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Hur får du dina pengar?

Om din ansökan beviljas betalas pengarna ut till ditt bankkonto, plus- eller bankgiro.

Behöver jag betala tillbaka?

Det finns situationer där du kan bli skyldig att betala tillbaka försörjningsstöd. Det gäller om du har lämnat felaktiga uppgifter eller om du fått ekonomiskt bistånd på villkor av att du ska återbetala det. Det gäller också om du fått ersättning i förskott på grund av att du varit indragen i en arbetskonflikt eller på annat sätt varit förhindrad att ha tillgång till dina inkomster och tillgångar.

Din socialsekreterare ger dig mer information om vilka regler som gäller vid återbetalningsskyldighet.

Sekretess/tystnadsplikt

All personal har tystnadsplikt och får inte lämna ut några uppgifter om dig till obehöriga. Sekretessen omfattar även de datauppgifter som finns om dig.

Mer information om sekretess hittar du på sidan sekretess och lagstiftning.

Dataregistrering

I samband med beslut om försörjningsstöd registreras du i vårt datasystem (personuppgiftslagen).

Om jag inte är nöjd med beslutet

Är du missnöjd över vårt beslut kan du överklaga. Hur du överklagar framgår av det skriftliga beslut du kommer att få.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 15 februari 2022