Publicerat:

29 september - den internationella matsvinndagen

Visste du att en tredjedel av all mat som produceras globalt slängs? Matsvinn är ett resursslöseri med stor miljöpåverkan. 29 september är internationellt en dag för att uppmärksamma matsvinnets konsekvenser och möjliga lösningar.

Värnamo kommuns måltidsservice arbetar hela tiden med matsvinnet i våra verksamheter sedan länge tillbaka. Vi började mäta matsvinnet 2016 i våra senior- och skolrestauranger och då låg matsvinnet på 13 procent. Efter ett intensivt arbete i våra restauranger och kök kan vi i dag presentera ett matsvinn på 8 procent, fantastiska siffor som vi är väldigt stolta över.

Hur arbetar vi med matsvinn i våra kök?

Matsvinnsarbetet bedrivs dagligen i våra kök genom exempelvis:

  • Daglig kommunikation med våra matgäster genom uppmaning att ta lagom mycket mat och hämta mer sen.
  • Noggrannhet vid beställningar av råvaror och måltider.
  • Köken lagar mat efter hand och inte allt på en gång.
  • Använder rätt redskap/kantiner och anpassar utrustningen i slutet av serveringen.
  • Pratar om matsvinn på matråden med eleverna.

En annan del av arbetet är att måltidsservice har också en matsvinnsgrupp bestående av representanter från måltidsservice som träffas regelbundet, där arbetar vi med många olika delar och frågor kring matsvinn.

Vi arbetar hela tiden vidare och nytt för i år är att vi också mäter matsvinnet i våra förskolekök. Hittills har bara en mätning gjorts och efter nästa mätning får vi en större bild kring hur matsvinnet ser ut även där.

Minskat matsvinn är framgångsfaktorer till ett bättre klimat och en bättre framtid. Tillsammans minskar vi matsvinnet!