Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Hur ska omsorgsförvaltningen möta framtidens utmaningar?

De kommande åren står vård och omsorg inför behov av förändringar, till följd av den demografiska och den tekniska utvecklingen. Ulrika Gustafsson, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen, har träffat ett antal medarbetare från verksamheterna inom förvaltningen för att prata förbättringsarbete över en frukost.

Även om de som är äldre idag är friskare och kan klara sig själva allt högre upp i åldrarna, så ökar andelen som är äldre än 80 år. Samtidigt utvecklas också de tekniska och digitala delarna inom omsorgen. Därför behöver man titta på vilka arbetsmetoder omsorgsförvaltningen vill, och behöver, ha i framtiden.

Verksamheten ska förbättras – både för medarbetare, för brukare och för anhöriga. Men för att kunna göra ett förbättringsarbete behövs en dialog med medarbetarna som finns ute i det vardagliga arbetet.

Ulrika Gustafsson, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen, har vid fyra tillfällen bjudit in de medarbetare som velat, och haft möjlighet, till en frukost på Madame Brasserie. Totalt har cirka 30 medarbetare ätit frukost och samtalat om förbättringsarbete utifrån deras egna olika verksamheter. Det har varit undersköterskor, verksamhetsplanerare, enhetschefer, specialpedagoger med flera.

Medarbetarnas kunskaper och erfarenheter kommer att vara centrala i det förbättringsarbete som förvaltningen ska göra för att möta utmaningarna som omsorgsförvaltningen har i framtiden.

- Vi behöver stanna upp och fundera på vad vi gör. Vi måste också kunna se hur våra brukare mår och kunna anpassa verksamheten efter det, säger Ulrika. - Våra arbetsplatser och verksamheter har samma mål och är till för samma målgrupp. Samtal i vardagen hittar lösningar på många problem och samarbete mellan olika arbetslag och mellan enheter tror jag är nyckeln, säger Ulrika.

Ulrika kommer att bjuda in till nya frukostmöten under våren så om du arbetar på omsorgsförvaltningen och har idéer på hur man ska jobba med förbättringsarbete är du välkommen att anmäla dig.