Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Rädda barnen rankar barnfattigdom

I början av december presenterade Rädda barnen sin rankning över barnfattigdom i Sverige. Värnamo hamnar på plats 56 bland Sveriges 290 kommuner.

I Värnamo kommun lever 5,4 procent av barnen i barnfattigdom. Bland övriga kommuner i Jönköpings län ligger Vaggeryd lägst med 4,4 procent och Gislaved högst med 10,6 procent.

För Värnamos del kan en minskning av barnfattigdom på sikt påverka projektet Hälsosam uppväxt i Värnamo och de två övergripande målen delaktighet och kompetensförsörjning. Arbetet mot barnfattigdom ingår i Agenda 2030-arbetet, Globala målen nummer 1, Ingen fattigdom.

Marginell nedgång

Rädda barnen konstaterar i sin rapport att det finns en marginell nedgång på nationell nivå och att vissa grupper är särskilt sårbara för ekonomisk utsatthet.

Rapporten visar att cirka 196 000 barn i Sverige lever i barnfattigdom. Trots att statistiken visar en marginell procentuell nedgång mellan 2016 och 2019 – från 9,3 procent till 9,2 procent – visar de absoluta talen en ökning. På tre år har siffran i absoluta tal ökat med 10 000 barn på grund av att det under samma period har blivit 125 000 fler barn i landet.

Klyftorna ökar

Rapporten visar att inkomstklyftorna har fortsatt att öka trots en långsiktig gynnsam ekonomisk utveckling de senaste årtiondena.

Den ekonomiska utsattheten är nästan fyra gånger så hög bland barn till ensamstående kvinnor jämfört med barn där föräldrar lever tillsammans. Den grupp där barnfattigdomen ökat mest är barn till ensamstående mammor med utländsk bakgrund som ökat från 42,1 till 49,5 procent.

Ekonomiska problem ökar risken för stress, dåliga skolresultat, sämre levnadsvanor, utanförskap och kriminalitet.

Läs mer om det globala målet ingen fattigdom på webbplatsen Globala målen. Länk till annan webbplats.

Läs rapporten om barnfattigdom på webbplatsen Rädda barnen. Länk till annan webbplats.

Symbolen för Globala målen 1, Ingen fattigdom