Publicerat:

Fler larm till räddningstjänsten 2021

Under 2021 fick räddningstjänsten i Värnamo kommun märkbart fler larm än föregående år. Sjukvårdslarmen var det som ökade mest, även trafikolyckorna ökade, liksom larm om drunkningsolyckor. Det visar färsk statistik från räddningstjänsten.

Det är Pär Liljekvist, ställföreträdande räddningschef, som sammanställer statistiken.

- Det finns inga säkerställda orsaks- eller geografiska mönster till någon av händelsetyperna, säger han.

Under 2021 skedde en avsevärd ökning av antalet drunkningslarm. Vid dessa räddade Räddningstjänsten fem personer från att drunkna. Dessvärre omkom en person efter att ha gått igenom isen.

Trafikolyckor och bränder

Även antalet trafikolyckor ökade avsevärt jämfört med de senaste åren. Lyckligt nog omkom ingen i olyckorna och få blev svårt skadade. Vid de flesta av olyckorna blev ingen skadad, eller endast lindrigt skadad.

- Det här är tack vare nollvisionen om noll döda i trafiken. Trafikverket har gjort flera åtgärder, bilarna och trafikmiljön är säkrare än tidigare, säger Pär Liljekvist.

När det gäller bränder har Värnamo fortsatt hög siffra jämfört med övriga kommer i landet. Under 2021 ökade bränder relaterade till eldstäder, men också larm till personer som har liten eller ingen förmåga att agera vid brand.

Sjukvårdslarm

Räddningsstyrkan i Rydaholm larmas på sjukvårdslarm i väntan på ambulans inom sin larmzon. Detta sker genom avtal med Region Jönköpings län. Utöver dessa sjukvårdslarm larmas räddningstjänstens övriga styrkor vid larm om hjärtstopp för att snabbt kunna undsätta den drabbade med hjärt- lungräddning och defibrillator i väntan på ambulans.

Vid enstaka tillfällen larmas räddningstjänsten till sjukdomsfall om det inte finns någon ambulans att tillgå i närheten. 2021 larmades Rydaholms räddningsstyrka vid 144 tillfällen på sjukvårdslarm att jämföra med 105 året före. Även antalet hjärtstoppslarm som kommunens övriga styrkor larmas ut på har ökat från 24 till 36.

Vid drygt ett 20-tal tillfällen har räddningstjänsten larmats till personer som hotat eller verkställt hot om suicid. Dessa utryckningar sker alltid i samverkan med Polis och sjukvård. Antal larm har minskat märkbart jämfört med föregående år.

- Detta trots att den psykiska ohälsan i samhället ökar. Förhoppningen är givetvis att samhället börjar arbeta mer aktivt mot psykisk ohälsa, säger Pär Liljekvist.