Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

27 januari - då hyllar vi hemtjänsten

Den 27 januari firas Hemtjänstens dag - en hyllning till alla de som jobbar inom hemtjänsten. I Värnamo är det nästan 190 personer som i ur och skur, alla årets dagar och alla dygnets timmar genomför sina uppdrag hemma hos dem som behöver deras hjälp.

Initiativtagare till Hemtjänstens dag är Anne Kotavuopio Jatko, enhetschef inom äldreomsorgen i Kiruna kommun. Hon tyckte att alla som jobbar i hemtjänsten förtjänar en egen dag och sedan 2014 är det flera kommuner som uppmärksammar just den här dagen.

Statistik

Hur ser det då ut inom hemtjänsten i Värnamo kommun? I databasen Kolada Länk till annan webbplats. kan du själv ta fram siffror om hemtjänsten, allt från hur nöjda brukarna är till personalkontinuitet och kostnader. Här har vi valt ut några fakta.

 • Antal personer som använder hemtjänst i Värnamo kommun: drygt 470
 • Antal tillsvidareanställda i hemtjänsten i Värnamo kommun: 173
 • Antal visstidsanställda månadsavlönade i hemtjänsten i Värnamo kommun: 14
 • Personalkontinuitet, det vill säga antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde för 2020: 9 personal. Medelvärde för 2019 var 12 personal.
 • Kostnad 2020 per invånare i Värnamo kommun för hemtjänst i äldreomsorgen: 4 422 kronor

Svar från brukare

Här följer resultat av frågor som är ställda till person som är 65 år eller äldre om som bor hemma med stöd av hemtjänst. Siffrorna gäller 2020.

Nöjdhet

 • Andel brukare som är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten inom äldreomsorgen som helhet: 90 procent.
 • Andel brukare som är mycket eller ganska nöjda med bemötandet från hemtjänstpersonalen inom äldreomsorgen 95 procent.

Trygghet

 • Andel brukare som säger att de känner sig mycket eller ganska trygga med att bo kar hemma med stöd rån hemtjänsten: 83 procent.
 • Önskemål, åsikter, synpunkter och klagomål
 • Andel brukare som säger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål: 85 procent
 • Andel brukare som säger att de vet vart de ska vända sig med synpunkter eller klagomål på hemtjänsten: 54 procent
 • Andel brukare som säger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av hemtjänstpersonalen: 49 procent
 • Andel brukare som säger att personalen alltid eller ofta kommer på avtalad tid: 84 procent

Oro, ängslan, ensamhet

 • Andel personer som uppger att de ha svåra besvär med ängslan, oro eller ångest: 5 procent.
 • Andel personer som uppger att de ofta besväras av ensamhet: 17 procent

Tid

 • Andel personer som säger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid att utföra arbetet: 84 procent.

Framtida utmaningar

Under förra året startade omsorgsförvaltningen, där hemtjänsten ingår, ett utvecklingsarbete för att möta de utmaningar som omsorgen ställs inför i takt med att Sverige får en större andel äldre invånare. Förmågan att behålla, utveckla och rekrytera medarbete är en avgörande faktor för att lyckas.

- Vi tror att det blir lättare att kompetensförsörja om förvaltningen ger förutsättningar för delaktighet och engagemang hos såväl chefer som medarbetare. Därför är det en viktig del i förnyelsearbetet. Det gäller inte bara hemtjänsten utan alla förvaltningens verksamheter, säger Ulrika Gustafson, förvaltningschef.

Hon menar också att ökad digitalisering kan stärka arbetet för en mer jämlik och likvärdig vård av god kvalitet.

- Digitala lösningar hjälper oss att nyttja resurserna på bästa sätt, därför är de också avgörande för att klara dagens och framtidens utmaningar, säger Ulrika Gustafson.