Publicerat:

Det första boendet för ukrainska flyktingar i Värnamo står nu klart

Värnamo kommun har iordningsställt lokaler vid Expoområdet som tillfälligt boende för flyktingar från Ukraina.

Medarbetare från Värnamo arbetsmarknadscenter och tekniska förvaltningen har under två veckor arbetat intensivt med att förberedda för att flyktingar från Ukraina ska kunna få en tillfällig, ordnad och trygg plats att bo på.

- Medarbetarna från arbetsmarknadscenter och tekniska förvaltningen ska ha allt beröm de kan få, de har gjort en fantastisk insats på kort tid, säger Jenny Ann Engstrand, samordnare på medborgarförvaltningen.

Femtio boendeplatser är helt klara och ytterligare platser förbereds.

- Än så länge så vet vi inte när eller hur många som kan komma men vi står redo för att ge människor det stöd de behöver i den utsatta situation som de befinner sig i, säger Charlotte Knutsson, enhetschef, medborgarförvaltningen. - Vi kommer också att fortsätta med att inventera möjliga boenden för att kunna erbjuda fler platser vid behov och på sikt, säger Charlotte.

Lokalerna på Expoområdet

Kravet från Migrationsverket var att det i första hand skulle vara kommunala lokaler som skulle bli boendeplatser. Valet föll då på lokaler vid Expoområdet som tidigare har använts som HVB hem för ensamkommande flyktingbarn.

Lokalerna har nu ställts i ordning för att möta de behov som flyktingar från Ukraina kan ha. Kommunen har säkerställt brandskydd, kosthållning, sängar och sängkläder, toaletter och duschar. Personal samt volontärer kommer att finnas på boendet för att möta och hjälpa till.

Ett av rummen som ställts i ordning för flyktingar från Ukraina

Ett av rummen som ställts i ordning för flyktingar från Ukraina