Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Föräldrar till barn i samhällsvård har rätt till stöd

Media har under senare tid rapporterat flitigt om hur socialtjänsten agerar, inte agerar eller sägs agera när barn riskerar att fara illa. Värnamo är en av sju kommuner som tillsammans med Göteborgsregionen genomfört ett treårigt projekt med fokus på att förbättra stöd som föräldrar har laglig rätt till när deras barn bor i familjehem, HVB eller särskilt ungdomshem.

Ett aktuellt exempel är den 2,5-åriga flicka som skulle flytta till sin biologiska familj efter att ha bott i ett familjehem i hela sitt liv. Ett annat är den tonåring som sköt ihjäl en polis i Göteborg. Hans mamma har berättat om sin långa kamp för att få stöd när sonen gång på gång rymde från placeringar som socialtjänsten beslutat om. Den omtalade kampanjen på sociala medier, där svensk socialtjänst anklagades för att kidnappa barn till muslimer, är ytterligare ett exempel.

Barn och föräldrar

– Alla dessa berättelser pekar på vilket svårt och viktigt uppdrag socialtjänsten har när de ska se till barnets bästa – samtidigt som de ska involvera och stötta föräldrarna. Trots att ett samarbete med föräldrar är avgörande för att det ska bli bra, finns en stor risk att föräldrar tappas bort, säger Anna Melke som är forskare vid Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst.

Hon har lett ett treårigt projekt som syftade till att förbättra det stöd som föräldrar har en laglig rätt till när deras barn bor i familjehem, HVB eller särskilt ungdomshem. Projektet kom också att handla om hur föräldrar involveras i vården. Inom ramen för projektet har sju kommuner förbättrat och förnyat sina arbetssätt. Många valde att utforma ett krisstöd för att redan från start fånga upp föräldrarna. Flera valde också att ta fram tydligare information och att se över hur socialtjänsten kan bidra till bra umgängen. En kommun fokuserade på samarbetet mellan familjehem och föräldrar, som kan vara en särskilt känslig fråga.

Krisstödsteam i Värnamo

Ett stort fokus i Värnamo under projekttiden har varit att ett krisstödsteam ska kunna aktiveras till att ge stöd till föräldrar i samband med att ett barn placeras utanför hemmet.

- För många föräldrar innebär det en stor kris och man kan känna sorg och ensamhet när ens barn placeras. Vi vill kunna möta upp föräldern i alla de känslor man står i och att föräldern ska känna att det är någon som finns till för dem och som ser till att de får stöd och hjälp. Att göra det tror vi leder till att barnen får bättre förutsättningar till en god kontakt med föräldrarna och möjlighet till att kunna flytta hem igen, säger Hannah Lindahl, verksamhetsutvecklare på medborgarförvaltningen i Värnamo kommun.

Ett annat arbete som skett i Värnamo under projekttiden är att införa Signs of Safety, en metod där socialtjänsten vill bli bättre på att samarbeta med föräldrar, barn och deras nätverk och sträva efter att stärka familjens egna resurser. Ett mål är att göra det tryggt och säkert för barn att växa upp i sina familjer och att ingen är orolig för hur barnet har det i sin familj.

- Vi vill bli bättre på att lyssna på föräldrar, barn och nätverk som ju är de som kan hitta och skapa förutsättningarna i sin vardag. Det är inte vi på socialtjänsten som finns med i vardagen och vet lösningarna, det är familjerna själva och de som finns runt omkring dem. Vårt uppdrag är att stödja familjen till att ta fram planen och att bedöma om den är tillräckligt säker för att barnet ska kunna flytta hem igen, säger Hannah Lindahl.

Stöd av forskare

Arbetet i det regionala projektet stöttades och följdes av forskare som också intervjuade både socialtjänstpersonal och föräldrar under tre år.

- De nya arbetssätten har potential att leva kvar, inte minst därför att projektet också bidrog till ett nytt förhållningssätt. Det har varit viktigt att prata om hur socialtjänsten kan göra mer för föräldrar samtidigt som de bevakar barnets perspektiv. Det har också varit viktigt att prata om vem som kan stötta föräldrar för det finns ofta många stödpersoner runt de här familjerna, men de får inte just den här rollen, säger Anna Melke.

Forskarna intervjuade också föräldrar med erfarenhet av att ha barn i samhällsvård. De befann sig i olika livssituationer, men hade många gemensamma erfarenheter och önskemål.

– Föräldrarna vill involveras i samhällsvården, bli betraktade som en fortsatt viktig person för barnet och de önskar att det finns någon som är till för just dem oavsett om det handlar om praktiska frågor kring placeringen eller känslomässigt stöd, säger Anna Melke.

Ladda ner rapporten

Ladda ned rapporten Förbättrat stöd till föräldrar med barn i samhällsvård på Göteborgsregionens webbplats. Länk till annan webbplats.

Om forsknings- och utvecklingsprojektet ”Förälder på avstånd”

Projektet genomfördes under 2019–2021 och finansierades av medel från den statliga satsningen på tillämpad välfärdsforskning, via forskningsrådet Forte. Deltagande parter var Göteborgsregionen FoU i Väst; Kommunal utveckling, Region Jönköpings län och Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Sju kommuner medverkade: Alingsås, Eksjö, Göteborg, Mölndal, Stenungsund, Sävsjö och Värnamo.

Gällaryd, Värnamo. Foto: Jon Flobrant