Publicerat:

Trygghetscenter – samverkan för att öka trygghet

Under oktober månad kommer en rad olika kompetenser som arbetar förebyggande med trygghet och säkerhet att samlas under ett och samma tak i stadshuset.

Bland andra kommer fältsekreterare, polis och tjänstepersoner från enheten för trygghet och säkerhet att under vissa dagar sitta tillsammans i lokalen som tidigare var turistbyrå. Lokalen kommer att heta Trygghetscenter.

Syftet med att placera olika funktioner under samma tak är att på så sätt stärka samverkan mellan de som arbetar med att öka tryggheten och minska brottsligheten.

- Trygghetscenter skapas för att öka samverkan mellan olika funktioner som alla jobbar med att minska brottsligheten och öka tryggheten.

- Genom att vi sitter tillsammans kan vi få en gemensam lägesbild och mer effektivt arbeta i samverkan för att hantera trygghetsfrågor, säger Fredrik Wallström, förvaltningschef medborgarförvaltningen.

Öppnar för allmänheten

Under första kvartalet 2023 kommer Trygghetscenter öppna för allmänheten. Trygghetscenter ska göra det lätt för kommuninvånarna att få kontakt i frågor som rör trygghet och säkerhet.

- Värnamo vill växa, och år 2035 vill vi vara 40 000 invånare. Men vi vill växa på rätt sätt. Vi vill leva vår värdegrund och bygga framtiden på fyra kriterier: hållbarhet, attraktivitet, trygghet och tillväxt. Genom Trygghetscenter är tanken att det ska bli lättare för kommuninvånarna att hitta rätt när man behöver hjälp med frågor som gäller trygghet och brottsförebyggande arbete, säger Marcus Skytt, säkerhetssamordnare.