Publicerat:

Vill du ha stöd i ditt föräldraskap?

Just nu erbjuder vi två olika kurser för dig som är förälder till barn i åldern fyra månader till sex år respektive 12 till 18 år. Sista anmälning är 18 respektive 21 september.

Trygghetscirkeln

För dig som har barn som är fyra månader till sex år.

Trygghetscirkeln är en kurs som ger en grund för att du ska kunna
bygga en trygg relation med ditt barn.

Cope tonår

För dig som har barn som är 12 till 18 år.

Cope är en kurs där du får verktyg för att bättre förstå och hantera
ditt barns beteende. I kursen utgår vi från konkreta problemsituationer som de flesta kan känna igen sig i.

Läs mer och anmäl dig

Läs mer och anmäl dig till en kurs på sidan Föräldrastödsprogram.