Publicerat:

Dialogmöte om framtidens trygghetsboenden

Tidigt i höstas fattade omsorgsnämnden beslut om en riktlinje för trygghetsboende. Idag, 30 november, var fastighetsägare inbjudna av omsorgsförvaltningen till en dialog för att prata om hur kommunen och fastighetsägarna kan samarbeta för framtidens trygghetsboenden.

Sex representanter från olika fastighetsägare deltog på mötet. Med på mötet var också representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen och räddningstjänsten.

Ulrika Gustafson, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen, informerade om vad ett trygghetsboende är och hur riktlinjen är tänkt för att lägga grunden till framtidens trygghetsboende.

Fokus när man planerar och bygger framtidens trygghetsboende ska vara ett nära samarbete mellan kommunen och fastighetsägarna. Många goda ideér om hur samarbeten skulle kunna formas mellan fastighetsägare och kommunen diskuterades under mötet. Att som äldre kunna känna trygghet i sitt boende och ha möjlighet till social gemenskap i närområdet ansåg alla vara viktiga aspekter att ta hänsyn till när man tillsammans utformar framtidens trygghetsboenden.

Riktlinje trygghetsboende i Värnamo kommun

Syftet med riktlinjen Trygghetsboende i Värnamo kommun är att framja byggande och tilkomst av trygghetsboende i kommunen. Ett trygghetsboende ska vara ett boende med möjligheter till utökad service, social gemenskap, möjligheter att delta i gemensamma måltider och övrig samhällsservice för att ge äldre en tryggt boende med hög kvalité.

På sidan Trygghetsboende finns mer information både till dig som söker trygghetsboende och till fastighetsägare som vill starta ett boende.