Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Samtalkvällar om framtidens omsorg

Under hösten har omsorgsförvaltningen bjudit in till sammanlagt tio kvällar på sex platser i kommunen för att samtala om framtidens vård och omsorg.

Syftet var att få invånarnas svar på frågan ”vad kan vi göra för att du, som bor i Värnamo kommun, ska ha förutsättningar för att leva livet hela livet”.

Kvällarna har mestadels varit välbesökta, som mest kom 30 personer. De som var där möttes av medarbetare på förebyggande enheten på omsorgsförvaltningen.

- Vi har haft tillfällen både dagtid och kvällstid för att försöka nå så många som möjligt. Vi har inlett träffarna med att presentera vårt nya arbetssätt kring LEIF, Lugnt, Effektivt förhållningssätt med Individen i Fokus, säger Ros-Marie Klasson, enhetschef.

Viktigt för varje individ

Tanken med presentation var att väcka tankar och funderingar kring var och ens behov av trygghet och vad som är viktigt för varje individ.

- Runt en kopp kaffe har vi haft bra diskussioner kring olika erfarenheter och vad som är viktigt för var och en, säger Ros-Marie.

Sammanfattningsvis, de viktigaste punkterna som tagits upp och diskuterats under dialogerna har varit:

  • Personalen ska vara utbildad.
  • Man har uttryckt omtanke för personalens arbetsmiljö, så de stannar kvar.
  • Svenska språket ska vara bra för att kunna förstå och bli förstådd.
  • Minimera antalet besök, samt kontinuitet i besöken av personal.
  • Trygghetsboende har genomgående varit en stor fråga för våra kommuninnevånare där man upplever en stor saknad av denna form av boende.
  • I Bor och Bredaryd efterfrågas seniorrestauranger.
  • Det är viktigt att man känner sig trygg genom att bli hörd, sedd och behålla sin integritet, samt bli respekterad för den man är.
  • Tillgång till gemensamma lokaler för att undvika ensamhet, så som Mötesplatser och även kunna tillbringa måltiderna tillsammans med andra, om man vill.
  • Man vill kunna bestämma hur och var man vill bo; egna hemmet, trygghetsboende eller särskilt boende.
  • Krav att få komma ut i friska luften samt få omväxlande aktiviteter på särskilt boende.

Underlag för planering

- Nu vi vidare genom att använda det som kommit fram under samtalskvällarna när vi tillsammans formar framtidens vård, gör vår övergripande boendeplanering och kompetensutvecklar våra medarbetare, säger Ros-Marie.