Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Trygghetscenter invigt

Trygghetscenter öppnar nu för allmänheten och det var en stor uppslutning vid invigningen idag, 11 januari.

På Trygghetscenter kommer flera aktörer finnas under samma tak: kommun, polis, räddningstjänst, fältassistenter, säkerhetssamordnare med flera.

- Trygghetscenter är ett viktigt steg i vårt trygghetsarbete där man som kommuninvånare enkelt ska kunna ta kontakt med de som på olika sätt arbetar med att vår kommun ska vara en trygg och säker plats att vara i, säger Tobias Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

Mötesplats för ökad trygghet

Trygghetscenter är mötesplatsen mellan kommun, samhällsviktiga aktörer och allmänhet. Målet med Trygghetscenter är att aktörer som på olika sätt arbetar med trygghets- och säkerhet enklare ska kunna öka sitt samarbete men också att bjuda in dig som kommuninvånare i Värnamo kommun till diskussion, för att ge dig svar, stöd och råd i frågor som rör säkerhet och trygghet i kommunen. Trygghetscenter kommer vara öppet för allmänheten på onsdagar klockan 14.00-19.00.

I lokalerna finns kontorsytor för de som på olika sätt arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor och ytor för enskilda samtal med besökare.

Temakvällar

Under våren kommer det att vara temakvällar på Trygghetscenter där allmänheten får möjlighet att träffa olika personer som jobbar med specifika frågor. Första temakvällen blir den 1 februari då representanter från kommunen och polisen kommer finnas i Trygghetscenter för att prata om brottsförebyggande arbete. Övriga ämnen på temakvällarna under våren kommer att vara trygghet för äldre, våld mot kvinnor, alkohol och droganvändning hos ungdomar.