Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Är du anhörig till någon som har ett beroende?

Under våren, med start den 30 januari, erbjuder råd- och behandlingsenheten träffar för anhöriga till närstående som har alkohol- eller narkotikaproblem eller problem kring spel om pengar.

Programmet drivs enligt CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training).

  • Regelbundna träffar varannan måndag under en fyramånadersperiod, sammanlagt nio tillfällen.
  • Intag av nya deltagare sker löpande. Träffarna kommer vara kl. 17.00-19.00.
  • Du träffar andra som befinner sig i en liknande situation som du.
  • Ett mål är att du som anhörig ska uppleva ett förbättrat eget mående.
  • Du tränar dig i att kommunicera med din närstående på ett alternativt sätt.

Exempel på anhörigas upplevelse av att få stöd

”Det är en förmån att kunna få stöd, lyxigt i sorgen.”

”Detta har hjälpt mig i min situation.”

”Känner mig bättre inombords, gladare, vet vad jag vill med mitt liv.”

”Det är skönt att prata med någon som förstår och samtidigt visar nya sätt att tänka kring missbruk.”

Är du intresserad?

Är du intresserad? Välkommen att höra av dig till råd- och behandlingsenheten, 0370- 37 70 00 eller e-post: rad.behandlingsenheten@varnamo.se eller merete.sorensen@varnamo.se