Publicerat:

Tillsammans sätter vi barns hälsa i fokus

Flera verksamheter i Värnamo kommun arbetar tillsammans för att så tidigt som möjligt hjälpa barn och unga som behöver stöd.

När man pratar om tidiga insatser generellt innefattar man ofta en mängd olika verksamheter som möter barn och unga. Tidiga samordnade insatser (TSI) betyder att personal från förskola, skola, hälso- och sjukvård, elevhälsa samt socialtjänst arbetar tillsammans. Samordningen behövs för att skapa en helhet kring insatser för barn och unga som är i behov av stöd från flera aktörer. Målet är att utgå från barnets behov och inte från hur myndigheterna är organiserade.

Det kan till exempel handla om att barnet får hjälp att göra saker på fritiden som gör att hens hälsa förbättras och på så sätt kan hen bli bättre i skolan. Insatsen kan också vara att föräldern kan få stöd i sitt föräldraskap under en tid.

- Vi arbetar på flera sätt för att främja barn och ungas hälsa. Vi ser till hela barnet och hens livssituation och det kan ibland innebära stöd eller insatser från olika delar av kommunen och regionen – Tidigt Samordnade Insatser (TSI). TSI, Tidiga och samordnade insatser för barn och unga, har gjort en stor skillnad i vårt dagliga arbete och öppnat många nya dörrar. Både att vi skapat nya arbetssätt men inte minst nya värdefulla relationer med andra medarbetare inom kommunen, säger Andelina Henrysson Petrusic samordnare på medborgarförvaltningen.

Föräldrastödsprogram

Att vara förälder kan vara en av de svåraste uppgifterna som finns. Vårdnadshavare bjuds in att vara med tidigt i processen. De är viktiga och de ska känna sig sedda och trygga.

- Alla föräldrar vill ge sina barn trygghet, men det är inte lätt att veta hur och ibland känner man sig inte så trygg själv. Vi erbjuder olika föräldrastödsprogram där du får träffa andra föräldrar och dela erfarenheter. Varje träff leds av en kursledare och är noga strukturerade och leds av kursledare berättar Andelina.

Mer om föräldrastödsprogrammen finns att läsa på sidan Föräldrastödsprogram Länk till annan webbplats.