Publicerat:

En kväll om medling vid brott och stöd för brottsutsatta

Välkommen till en intressant kväll som kommer handla om medling vid brott och stödcentrum för brottsutsatta!

Under kvällen kommer vi att prata om medling som alternativ till rättsliga processer vid mindre allvarliga brott och hur det kan hjälpa både brottsutövare och brottsoffer.

- Vi kommer också att diskutera stödcentrum för brottsutsatta och deras betydelse för offren och samhället i stort, berättar Lucas Seiron, enhetschef, medborgarförvaltningen. - Du kommer bland annat få träffa personer som arbetar med medling, höra dem berätta om sin verksamhet samt ställa frågor till dem, säger Lucas.

Tid: onsdag 8 mars, drop-in klockan 16.00-19.00

Plats: Trygghetscenter, stadshuset