Publicerat:

Är du anhörig till någon som har ett beroende?

Med start 11 september erbjuder råd- och behandlingsenheten träffar för anhöriga till närstående som har problem med alkohol, narkotikaproblem eller spel om pengar.

Programmet drivs enligt CRAFT, (Community Reinforcement Approach and Family Training).

  • Regelbundna träffar varannan måndag kl. 17.00-19.00 under en fyramånadersperiod, sammanlagt nio tillfällen.
  • Vi tar in nya deltagare löpande.
  • Du träffar andra som befinner sig i en liknande situation som du.
  • Ett mål är att du som anhörig ska uppleva ett förbättrat eget mående.
  • Du tränar dig i att kommunicera med din närstående på ett alternativt sätt.

Träffarna är kostnadsfria.

Är du intresserad? Välkommen att höra av dig till råd- och behandlingsenheten, 0370- 37 70 00 eller e-post rad.behandlingsenheten@varnamo.se

Anmäl dig via e-tjänsten på sidan Råd- och behandlingsenheten.