Publicerat:

Välkommen till öppet hus på Träffpunkt Höjden

Nu öppnar vi Träffpunkt Höjden, en plats för dig som är 18 år eller äldre och
upplever psykisk ohälsa eller ofrivillig ensamhet. Vi startar med öppet hus fredag 9 februari kl. 13-17.

Plats är Gränsgatan 13 i Värnamo.

– Träffpunkt Höjden ska vara en inkluderande miljö där du får stöd och deltar i olika aktiviteter som främjar både fysisk och psykisk hälsa. Syftet med höjden är att skapa en trygg och stödjande miljö som ska främja gemenskap. Grundläggande är att varje individ ska känna sig välkommen och få möjlighet till att vara delaktiga. Vi vill skapa en god atmosfär som ska öka välbefinnandet hos den enskilde, säger Merima Rujovic, enhetschef på omsorgsförvaltningen för den förebyggande enheten som samordnar Träffpunkt Höjden.

Till en början kommer Träffpunkt Höjden att vara öppen på torsdagar kl. 10.00-16.30 (från och med 15 februari). Då behöver du inte anmäla dig i förväg.

Efter hand tillkommer flera programpunkter, programmet presenteras på sidan Träffpunkt Höjden.

Har du frågor? Hör av dig till Värnamo kommuns kontaktcenter 0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se