Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Medborgarförvaltningens reception

Besöksadress
Storgatan 51

Öppettider
Måndagar 8.00-17.30
Tisdag-torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00-13.00

Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Om du är i en situation där du inte har möjlighet att klara din eller familjens försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd. Du kanske är arbetslös eller sjukskriven och behöver hjälp med ekonomiskt stöd. Rätten till ekonomiskt bistånd bedöms utifrån ditt behov och situation och beviljas en månad i taget.

Vad är ekonomiskt bistånd?

Biståndet består av två delar: försörjningsstöd och bistånd för livsföringen i övrigt. Försörjningsstödet täcker de vanliga kostnaderna för till exempel boende och mat. Biståndet för livsföringen i övrigt kan vara tillfälliga kostnader som till exempel läkarvård och medicin.

Det är socialtjänstlagen som reglerar rätten till ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som saknar tillgångar och har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget ansvar för att reda upp din situation.

Försörjningsstödet bestäms utifrån beloppen i riksnormen som regeringen beslutar om.

Försörjningsstödet ska täcka alla kostnader för:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • fritid och lek
 • hygien
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • dagstidning
 • telefon
 • TV-avgift.

Övriga kostnader

Hur mycket bistånd man kan få för övriga kostnader regleras i socialtjänstlagen.

Till övriga kostnader räknas:

 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • hemförsäkring
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa
 • merkostnader för viss specialkost (läkarintyg)
 • möbler
 • husgeråd
 • glasögon
 • tandvård
 • receptbelagd medicin
 • läkarvård
 • flyttkostnader.

Kan jag få försörjningsstöd?

På Socialstyrelsens webbplats kan du göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.

Gör en provberäkning för att se om du kan få försörjningsstöd.länk till annan webbplats

Senast granskad:
2020-05-13

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp