Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Överförmyndarkansliet
overformyndarkansliet-ggvv@varnamo.se

Överförmyndarhandläggare

Kathie Thelander
Värnamo kommun
0370-37 71 19

Eva Gustafsson
Värnamo och Gislaved
0370-37 71 07

Elma Travancic
Vaggeryd och Gnosjö
0370-37 71 05

Annika Schultz
Gislaved
0370-37 78 38

Joakim Lindberg
Gislaved
0370-37 70 39

Telefontider
Måndag 10.00-12.00
Tisdag och onsdag 13.00-15.00
Torsdag 10.00-12.00

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

God man, förvaltare, förmyndare

En god man eller en förvaltare företräder dig om du behöver hjälp med att bevaka dina intressen. Du kan till exempel få hjälp med att betala räkningar och att du får de insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver.

Vad är en god man?

En god man är en person som hjälper en medmänniska i främst ekonomiska frågor, men även när det gäller intressebevakning. Ett godmanskap innehåller inget tvång utan är en helt frivillig hjälp som ges till personer med behov.

Förvaltare

Numera kan ingen bli omyndigförklarad, men om hjälpbehovet är omfattande kan istället för en god man en förvaltare förordnas. Överförmyndaren utreder och bedömer detta behov. Tingsrätten beslutar om inrättande av god man/förvaltarskap.

Förvaltare förordnas för de personer som på bl a de ovan angivna grunderna inte kan sköta sina angelägenheter. Till skillnad från den som har god man har den som har förvaltare ingen egen rätts-handlingsförmåga och kan då inte ingå avtal, ge bort gåvor med mera.

Förmyndare

En förmyndare är en person som företräder omyndiga barn. Normalt sett är det barnets föräldrar som är förmyndare.

Överförmyndaren utövar tillsyn över föräldrar vars barn har tillgångar över åtta basbelopp eller äger fastighet. I speciella fall utövas tillsynen av andra anledningar.

Drop-in för frågor om årsredovisningar

Handläggare finns på plats och svarar på de frågor du har om din årsredovisning för 2019. Det går bra att lämna in din färdiga redovisning men handläggarna kommer inte kunna granska under kvällen. Du har möjlighet att själv välja till vilken kommun du vänder dig. Ingen föranmälan krävs.

Tider för drop-in

Kommun

Tid

Plats

Gislaved

17 februari kl. 16.00-19.00

Gislaveds kommunhus

Vaggeryd

18 februari kl. 17.00-19.00

Kommunhuset, Skillingaryd

Gnosjö

20 februari kl. 17.00-19.00

Gnosjö kommunhus

Värnamo

24 februari kl. 16.00-19.00

Värnamo stadshus 

Mer information hittar du på Överförmyndarkansliets sidor.

Där hittar du också ansökningsblanketter om du har behov av god man, samt intresseanmälan för att bli god man.

Senast granskad:
2020-04-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp