Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Missbruk, riskbruk och beroende

Galaxen
Galaxen är en öppenvårdsmottagning för dig mellan 13–25 år som har problem med alkohol, narkotika, doping eller spel om pengar.
Råd- och behandlingsenheten
Råd- och behandlingsenheten är en öppenvårdsmottagning som arbetar med alkohol- drog- och spelmissbruk samt övrig social problematik. Vi arbetar även förebyggande med personer som är i riskzon för att hamna i missbruk.

Har du eller någon i din omgivning problem med alkohol, droger eller spel om pengar? Vi på medborgarförvaltningen ger stöd och rådgivning till dig som är i ett riskbruk, missbruk och beroende samt stöd till anhöriga.

Vi arbetar även med att förebygga och motverka missbruk samt med att sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns.

Möjligheter till stöd och behandling

Kommunen har ansvar för att du som har en drogproblematik får den hjälp och vård som behövs för att komma ifrån missbruket utifrån bestämmelser som regleras i socialtjänstlagen (SoL). Vi planerar och genomför stöd och behandling i öppenvård, samt utreder behov av insatser enligt bland annat lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Vi jobbar även med att förmedla hjälp och stöd till våldsutövare i nära relation.

Mer information om stöd vid misshandel, våld eller hot hittar du på sidan Våld, hot och brott.

Senast ändrad 02 mars 2022