Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Medborgarförvaltningens reception

Besöksadress
Storgatan 51

Öppettider
Måndagar 8.00-17.30
Tisdag-torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00-13.00

Överklaga beslut

Om du är missnöjd med ett beslut som du fått av kommunen har du rätt att överklaga. Har du till exempel nekats en insats som du anser att du har rätt till enligt lagen ska du överklaga till Förvaltningsrätten. Det kallas då förvaltningsbesvär.

Vad är förvaltningsbesvär?

Förvaltningsbesvär kan bland annat gälla beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Det kan vara insatser som hemtjänst, personlig assistans, särskilt boende, korttidsvistelse samt daglig verksamhet. Det kan även gälla beslut om försörjningsstöd samt ekonomiskt bistånd.

Hur överklagar jag?

Överklagan måste vara skriftlig och ska adresseras till förvaltningsrätten. Du skickar överklagan till den nämnd på kommunen som har fattat beslutet.

Checklista för överklagan:

  • Vilket beslut gäller det?
  • Vilket datum fattades beslutet?
  • Vem är det som fattat beslutet?
  • Varför vill du att beslutet ska ändras?
  • Hur vill du att beslutet ska ändras?
  • Dina kontaktuppgifter
  • Din underskrift
    (ditt ombud kan underteckna överklagandet, men måste då även skicka med fullmakt i original och sina kontaktuppgifter)

Överklagandet måste inkommit inom tre veckor från den dag du fick beslutet.

Om inte nämnden vill ändra beslutet skickas överklagandet automatiskt vidare till förvaltningsrätten i Jönköping för prövning.

Mer om rättssäkerhet och att överklaga beslut.

Senast granskad:
2020-04-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp