Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Medborgarförvaltningens reception

Besöksadress
Storgatan 51

Öppettider
Måndagar 8.00-17.30
Tisdag-torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00-13.00

Våld, hot och brott

Våld är mycket mer än slag och sparkar. Det kan röra sig om hot, kränkningar, svartsjuka och kontroll eller tvång av olika slag. Det kan vara kan vara sexuella handlingar eller trakasserier. Det finns stöd och hjälp både för dig som är utsatt för våld och för dig som på något sätt utövat våld mot någon.

Stöd för dig som upplever hot eller våld i nära relationer

En relation som på något sätt skapar rädsla och begränsar ditt livsutrymme är farlig och skadlig. Du som lever i ett sådant förhållande behöver stöd och det finns hjälp att få. Våld kan förekomma i alla relationer oavsett ålder, kultur, religion, etnicitet och social tillhörighet. De flesta som utsätts för våld i nära relationer är kvinnor och barn, men även män kan drabbas.

Medborgarförvaltningen kan i samarbete med Medverkan erbjuda dig stöd och hjälp när du är i en svår situation, till exempel genom skyddat boende. 

Mer om våld i nära relationer

Misstanke om barn som far illa

Stöd för ungdomar som blivit utsatta för brott

Är du under 21 år och har blivit utsatt för ett brott eller varit vittne till ett brott? Stödcentrum kan ge dig stöd i form av samtal och information, men också med praktisk hjälp som till exempel kontakter med polis, åklagare och försäkringsbolag.

Även föräldrar till brottsutsatta barn och ungdomar är välkomna.

Mer om Stödcentrum

Stöd för ungdomar som begått brott

Är du mellan 12-21 år och har begått ett brott? I Värnamo kommun finns det möjlighet att få hjälp med medlingssamtal mellan gärningsperson och brottsutsatt. Medlingen leds av en medlingssamordnare och är helt frivilligt.

Mer om medling

Stöd för dig som på något sätt gjort någon närstående illa

När man har skadat någon man älskar eller haft en nära relation med kan man behöva prata med någon. På Medverkan finns sakkunniga att prata med, och du väljer själv om du vill prata med en kvinnlig eller manlig rådgivare. Rådgivarna har tystnadsplikt och tjänsterna är kostnadsfria.

Mer om Medverkan

Senast granskad:
2020-04-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp