Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Medborgarförvaltningens reception

Besöksadress
Storgatan 51

Öppettider
Måndagar 8.00-17.30
Tisdag-torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00-13.00

Medling vid brott

När den som har begått ett brott är under 21 år erbjuder kommunen medling. Medling är ett samtal mellan gärningsperson och brottsutsatt som leds av en opartiskt medlare, medlingssamordnaren. Här får man en möjlighet att prata om händelsen, vad den betytt och fått för konsekvenser. 

Varför medling?

Genom medlingssamtalet får gärningsperson och brottsoffer träffas och ställa frågor till varandra. Om man är överens kan man be om ursäkt och försöka gottgöra händelsen. Medling är helt frivilligt.

Medling är ett sätt att lyfta fram vilka konsekvenser ett brott kan få för offret och hur man kan göra för att reparera eller mildra skadan. Den här tanken bygger på den så kallade reparativa rättvisan, där man fokuserar på den som drabbats och vad som behövs för att den drabbade ska kunna få upprättelse.

Hur går medling till?

Brottsoffret får själv tillfälle att berätta för gärningspersonen om hur brottet påverkat livet och vardagen. Gärningspersonen får förklara varför brottet begicks och får chans att be om ursäkt. Man kan också diskutera hur gärningspersonen kan gottgöra den drabbade och hur man kan förhindra framtida brott. Det har visat sig att medlingssamtal kan hjälpa den drabbade att bearbeta det som hänt och göra det lättare att gå vidare.

Förmöte

Innan medlingsmötet blir man kallad till ett förmöte. Medlingssamordnaren träffar då gärningspersonen och brottsoffret var för sig. På förmötet får man information om hur medling går till. Medlingssamordnaren svarar på frågor och erbjuder båda parter att delta i ett medlingsmöte.

När kan medling tillämpas?

Medling kan generellt tillämpas på alla typer av brott där det finns en brottsutsatt. För att det ska bli en medling måste medlingssamordnaren göra bedömningen att det ska bli ett positivt möte för både brottsoffer och gärningsperson.

  • Brottet måste vara polisanmält
  • Gärningspersonen måste ha erkänt brottet eller erkänt delaktighet i brottet
  • Både brottsoffer och gärningsman måste vilja delta i medlingen
  • Gärningspersonen måste vara mellan 12-21 år och folkbokförd i Värnamo kommun.

Medling är frivilligt för båda parter och det finns inga krav på att delta.
 
Du kan själv ta initiativet till medling genom att prata med polis eller med kommunens medlingssamordnare.

Mer information

Senast granskad:
2020-04-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp