Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2020-06-02

Trygghet fokus i årets medborgarlöfte

Idag undertecknade Håkan Boberg, lokalpolisområdeschef och Hans-Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande, ett medborgarlöfte där parterna lovar att arbeta för att skapa en ökad trygghet bland kommuninvånarna samt för att förbättra trafikmiljön i tätorterna och ute på landsbygden.

Medborgarlöften är en del av polisens arbetssätt och innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med lokalt. Samverkan mellan kommun och polis är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med det brottsförebyggande arbetet.

Genom att göra trygghetsvandringar i centrala Värnamo, Bor och Rydaholm vill man skapa ökad trygghet. Polisen kommer arbeta för att öka tryggheten genom polisiär närvaro i olika områden – både i centrala Värnamo och i kransorterna. Kommunen kommer göra åtgärder i utemiljöer som upplevs otrygga – åtgärder som ska förhindra eller försvåra brottslig verksamhet.

Senast uppdaterad:
2020-06-02