Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2020-06-24

Ökat samarbete förbättrar servicen till våra invånare

Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo, fyra kommuner i samverkan i Gnosjöregionen, ser möjligheter att tillsammans möta de växande behov och utmaningar Sveriges kommuner står inför. Samarbeten som både hushållar med resurser och ökar servicen till invånarna blir en viktig del i lösningen.

Att kommunerna i framtiden kommer ha mindre resurser, samtidigt som vi förväntas leverera allt mer tjänster, är känt sedan tidigare. Det beror på att vi blir fler äldre och yngre samtidigt som gruppen i arbetsför ålder minskar. Dessutom kommer det att saknas personal att utföra alla uppdrag, varken kompetens eller antal individer kommer att räcka till.

Mycket av den kommunala servicen är lagstyrd. Det innebär att kommunerna inte får dra ned på servicen om det blir för dyrt eller saknas personal. Hur vi ska lösa detta är något som alla kommuner brottas med och som kommunerna i GGVV tillsammans försöker finna lösningar på.

Våra kommuner har länge samverkat med varandra och relationerna har stärkts över tid. Samverkan skapar bland annat ekonomiska fördelar, ökade möjligheter att erbjuda våra invånare bättre tjänster samt större attraktionskraft när vi ska rekrytera eftertraktade kompetenser. Genom att samverka skapar vi på många håll effektivare verksamheter och kan dela på värdefull kompetens som behövs för att hantera speciella uppgifter.

Samverkan ger oss också möjlighet att nyttja skalfördelar som annars bara större kommuner kan dra nytta av. Utbildningsområdet är ett bra exempel. Hanterar vi våra resurser effektivt kan vi erbjuda attraktiva utbildningar och få tillräckligt många sökande. På detta sätt tar vi också ansvar för att möta kommande utmaningar genom att ge människor kompetenser vi vet kommer att behövas.

Redan idag samverkar vi i allt från kunskapsbaserade nätverk till formella samarbeten som vårt kommunalförbund SÅM, vilka hantera avfall och återvinning. Under våren har en kartläggning gjorts av alla de samarbeten som redan pågår mellan 2 eller fler av våra kommuner. Samtidigt inventerades områden där vi ser nya möjligheter att samverka. Utifrån denna sammanställning ska vi se vad våra organisationer kan börja med direkt och vad som kräver politiska beslut innan genomförande.

Vi tror att samarbeten är nödvändigt för att små och medelstora kommuner ska klara det kommunala uppdraget i framtiden. Vi måste samverka mer och det känns naturligt att utveckla samarbetet med dom vi redan har en god relation med. Vi behöver lyfta blicken och se till helheten och våra invånares bästa.

Vi ser samarbeten som möjligheter!

Gislaved

Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande

Anton Sjödell (M) kommunstyrelsens 1:a vice ordförande

Marie Johansson (S) kommunstyrelsens 2:a vice ordförande

Gnosjö

Kristine Hästmark (M) kommunstyrelsens ordförande

Maria Sandberg (KD) kommunstyrelsens 1:a vice ordförande

Markus Kauppinen (S) kommunstyrelsens 2:a vice ordförande

Vaggeryd

Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande

Ulf Abrahamsson (C) kommunstyrelsens 1:a vice ordförande

Kenneth Williamsson (S) kommunstyrelsens 2:a vice ordförande

Värnamo

Hans-Göran Johansson (C) kommunstyrelsens ordförande

Gottlieb Granberg (M) kommunstyrelsens 1:a vice ordförande

Azra Muranovic (S) kommunstyrelsens 2:a vice ordförande

Senast uppdaterad:
2020-06-24