Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Förskola

Här hittar du som vårdnadshavare till barn våra förskolor svar på vanliga frågor.

Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Informationen uppdateras löpande.

Vi har tidigare gått ut med en vädjan om att barn i 15-timmarsverksamhet ska stanna hemma, men från och med 5 juni har vi lättat på de restriktionerna. Dock kan det vara så att detta ändras igen om förskolan skulle få stort personalbortfall i framtiden.

Från och med 15 juni återupptas Öppna förskolans verksamhet. Verksamheten kommer huvudsakligen ske utomhus och den kommer anpassas för att kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi har utökat rutiner för hämtning och lämning. Tänk på följande:

  • Lämna ditt barn i tamburen så långt som möjligt.
  • Tvätta händerna på ditt barn på förskola/fritidshem vid lämning.
  • Gå inte igenom förskolan/fritidshemmet på annan avdelning.

Ditt barn får behålla sin plats i förskolan under tiden du är korttidspermitterad.

Liksom tidigare är grunden för närvaro din tid för arbete eller studier. Vid permittering på deltid följer närvaron de nya arbetstiderna. Vid permittering på heltid kan ditt barn närvara 15 timmar per vecka. Så snart du återgår till mer tid för arbete eller studier kan tiden på förskolan/fritidshemmet öka igen.

Tider för förskola vid permittering på heltid

Kl. 09.00-14.00 (tre dagar)

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om symtomen beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att ditt barn stannar hemma även om hen får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för allergin. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att symtomen sannolikt beror på allergi behöver ditt barn inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till allergi eller om ditt barn får feber ska hen stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

Avgiftskontrollen för förskola, som skulle påbörjats igång nu under våren, kommer att skjutas fram till hösten med anledning av covid-19.

Här kan du läsa mer om avgiftskontrollen

Ja, alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylning, även lindriga, uppmanas avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta, enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Du ska därför hålla ditt barn hemma även vid lindriga symtom på förkylning, såsom exempelvis snuva, hosta, ont i halsen och feber, till dess att barnet är friskt. När barnet är friskt ska hen stannar hemma ytterligare två dygn innan hen går tillbaka till skolan.

Städrutinerna på förskolan har omprioriterats för att undvika smittspridningen av coronaviruset. Fokus kommer ligga på att hålla kontaktytor rena, såsom toaletter och ledstänger. Dessutom kommer man oftare rengöra surfplattor med mikrofiberdukar.

Ja! Är ditt barn symtomfritt är hen välkommen till förskolan. Vid lindriga symtom ska hen stanna hemma.

Vid konstaterad smitta inom familjen får bekräftade fall individuella förhållningsregler via infektionskliniken. Eventuellt beslut om karantän för familjemedlemmar tas av smittskyddsläkare. Kontakta rektor.

Senast granskad:
2020-08-07

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter