Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Höga vattennivåer

Just nu är vattennivån i Lagan och Storån hög och enligt SMHIs prognos för kommande tio dagar förväntas mer nederbörd vilket gör att det finns risk för att vattennivåerna snabbt kan stiga.

Vi gör nu åtgärder som minst förväntas klara vattennivåer som vi haft vid tidigare översvämningar.

Avstängda gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägar stängs av på följande ställen:

 • Apladalen, Värnamo
 • västra sidan om Enehagskolan, runt kvarteret Kärleken i Värnamo.
 • söder om Storån i Forsheda
 • tunneln under järnvägen längst västerut vid Ringvägen
 • vid missionskyrkan på grund av vallbygge
 • bron vid Sandgatan
 • Vid Osudden på västra sidan om Lagan.

Hela, eller delar av, följande områden är avstängda:

 • Mustagatan/Ågatan
 • Åbroparken
 • Osuddenrundan
 • Vägen ned mot Osudden från gamla Åminnevägen vid Boulehallen
 • Vägen från riksväg 606 (gamla E4) ner till båthamnen vid Osudden.

Vi uppmanar allmänheten att vara försiktiga och att respektera avspärrningar för att inte riskera sin egen, eller andras, säkerhet.

Ihållande regn ger problem med höga flöden

Ihållande regn ge problem med höga flöden och högt vattenstånd i Lagan och i värsta fall kan vatten tränga in i fastigheter som ligger i riskområden. Har du en fastighet i närheten av Lagan är det bra om du redan nu ser över källarutrymmen och dylikt. På webbsidan ”Åtgärder vid höga flöden” finns information om hur du kan förbereda inför en eventuell översvämning och vad du kan göra när du fått in vatten i byggnaden. Länk till annan webbplats.

Kommunen mäter vattenståndet regelbundet

Mellan Åbron och Gröna bron sker kontinuerliga mätningar av vattenståndet i Lagan. Den 13 januari var nivån i Lagan +146,30 m.ö.h. Nivån i Lagan kan relateras till:

 • normalt lågvattenstånd: +143,5
 • medelvattenstånd: +144,1
 • maxnivå juli 2004: +147,1
 • maxnivå 2020-02-20 +146,48

Det går att följa mätningarna i vår interaktiva karta för vattennivåer i Lagan och Storån. Länk till annan webbplats.

Följ våra regelbudna uppdateringar

Vi uppdaterar informationen om vattennivåerna och avstängningar regelbundet i vårt servicemeddelande "Uppdateringar om höga vattennivåer".